HÍREK

Az állatok védelméről szóló törvény rendelkezése szerint 2018-ban ismét ebösszeírásra kerül sor Kiskőrösön. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. A nyomtatványt a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalba kell legkésőbb 2018. november 30. napjáig visszajuttatni.

Kiskőrös Város Önkormányzata továbbra sem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás beszedését, az ebösszeírás célja kizárólag a törvényi előírásoknak való megfelelés.

Egy nyomtatvány csak egyetlen eb adatainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több kutya tulajdonosa is, úgy az állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges.

2013. január 1. napjától a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló Kormány rendelet alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel, azaz mikrochippel megjelölve tartható.

Fontos, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni! A kitöltött nyomtatványt a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalba kell visszajuttatni legkésőbb 2018. november 30-ig.

 Iskolába hívogató programokat szervezett az elmúlt hetekben a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolája. Három csütörtökön, három tagozat mutatkozott be. Hasznos információkkal várták a szülőket, a leendő elsősök pedig játékos foglalkozáson ismerkedtek a tanítónénikkel és az intézménnyel.

Ez a második olyan év, amikor 3 iskolába hívogató program keretében ismerkedhetnek a szülők és a gyerekek a tagozatokkal. Február 15-én elsőként a német nemzetiségi tagozat mutatkozott be.

Ottjártunkkor az ének tagozaton volt a sor. A köszöntést követően a szülőknek Török Zsuzsa pszichológus adott jótanácsokat, a leendő iskolások pedig énekes-táncos foglalkozáson vettek részt. Március elsején a 3. választható tagozattal ismerkedhettek az érdeklődők. Ez a TÉT, ahol a természetismeret, életvitel, technika kap nagyobb szerepet.

Március 13-án várják még a nagycsoportos ovisokat egy jókedvű mozgásos délelőttre, a szülőket pedig ezen a napon délután tájékoztató szülőértekezletre. Az ének tagozatra jelentkezőknek meghallgatáson is részt kell venniük. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik. Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára. A beiratkozás időpontja még nem ismert, várhatóan április második felében lesz.

2018.03.02.

Háromféle adó folyik be Kiskőrös Város kasszájába. Ezek a helyi iparűzési adó, a magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó. Ezen kívül a gépjárművek után megfizetendő adót is az önkormányzat felé kell rendeznünk, ennek azonban csak 40%-a marad a városban. Ezekben a napokban mintegy 9500 egyenlegértesítőt borítékolnak és kézbesítenek a polgármesteri hivatal munkatársai. Közeleg ugyanis március 15., ami fontos határidő.

A magánszemélyek kommunális adóját félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész illetve telek.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek, a bel- vagy külterületi lakás tulajdonosa, illetve a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérlője.

Helyi iparűzési adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó mértéke: 2%. Az adó alapja a nettó árbevétel. A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig fizeti meg.

A gépjárműadót annak kell megfizetnie, aki az év első napján üzemben tartóként vagy tulajdonosként szerepel. Amennyiben a gépjármű tulajdonost vált, az új tulajdonos a változást követő év első napjától kötelezett a gépjárműadó megfizetésére.

A Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályának Adócsoportja javában dolgozik azon, hogy az egyenlegértesítők mindenkihez időben eljussanak. Nekünk már csak a fizetési határidő betartására kell figyelnünk.

2018.02.26

 

Elfogadta Kiskőrös Város 2018-as költségvetését a képviselő-testület. A február 14-én, szerdán délután megtartott ülést hosszas előkészítő munka előzte meg, majd a törvényi előírásoknak megfelelően az előterjesztést az állandó bizottságok is véleményezték.

Az összevont bizottsági ülésen már részletesen átbeszélték a városatyák a költségvetést, ezért a szavazás előtt csak néhány momentumot emelt ki a polgármester. Tovább növekedett a befizetett iparűzési adó összege, ez is a vállalkozások sikeres működését, fejlődését jelzi. A kommunális adóbevétel csökkent, mely arra vezethető vissza, hogy az erre vonatkozó adókedvezményt kiterjesztették a teljes nyugdíjas lakosságra. 2017-ben nőtt az idegenforgalmi adóbevétel is, mely a városunkban megszálló vendégek számának növekedését mutatja.

Néhány szóban tájékoztatott a polgármester a folyamatban lévő projektekről is.

Ezen kívül szólt az energetikai projektekről, a víztározóról, a fedett piaccsarnokról és a tervezett kézilabda csarnokról is. Sarkalatos kérdésként beszélt a gyermekétkeztetésről, melynek finanszírozásában az állam mellett az önkormányzat is részt vesz, és az intézmények fenntartásáról, melyek egy része önként vállalt feladata a városnak. Az idei költségvetésben kiemelt sort kapott a Kiskőrös 300 rendezvénysorozat is.

A képviselői vélemények között szóba kerültek a külterületi utak és a parkolási helyzet, de felvetődött az igény a szakorvosi rendelőintézet kínálatának kardiológiai és ideggyógyászati szakrendeléssel való bővítésére is. Kiskőrös Város Képviselő-testülete végül 11 igennel, egyhangúlag fogadta el a 2018-as költségvetést.                   

 

 Fejenként körülbelül 68 kilogramm, azaz összesen mintegy 1,8 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik évente Magyarországon, ami 400-450 ezer rászoruló étkeztetésére lenne elegendő – ezek a Földművelésügyi Minisztérium adatai. Globális szinten az előállított élelmiszerek majdnem harmada, mintegy 1,3 milliárd tonna megy veszendőbe. Az élelmiszerveszteség évente nagyjából 990 milliárd dollárjába kerül a világgazdaságnak. Óriási számok ezek. Az élelmiszerpazarlás és -veszteség csökkentéséért az FM a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel 2014-ben fórumot kezdeményezett, melyhez csatlakozott a Tesco Magyarország is.

Az élelmiszermentésben 2015 szeptembere óta részt vesz a kiskőrösi áruház is. Eddig közel 65 ezer kilogramm élelmiszert mentettek meg. Az akció kedvezményezettje helyi szinten a Sorsok Háza.

Az áruház munkatársai minden munkanap végén összegyűjtik és szortírozzák a már nem eladható, de emberi fogyasztásra még alkalmas élelmiszereket.

Az élelmiszerek az Élelmiszerbank 350 partnerszervezetén keresztül több mint 300 000 nélkülözőt segítenek. Az ellátottak között elsődlegesen rászoruló gyermekek és családok vannak, de az Élelmiszerbank nagy számban ér el időseket, fogyatékkal élőket, hajléktalanokat és más hátrányos helyzetű csoportokat.

A Tesco Magyarország szeretné más módon is kivenni részét a civil szervezetek, a helyi közösségek támogatásából. Az elmúlt két évben háromszor hirdették meg az „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű pályázatot, melynek célja, hogy helyi szinten értékes közösségi projektek megvalósításához nyújtson segítséget.

Eddig összesen 170-en nyertek el egyenként 400 ezer forintos támogatást. A cég 2018-ban két alkalommal tervezi meghirdetni ezt a pályázatot. A soron következő forduló várhatóan február 19-én indul, és március 29-ig várják a civil szervezetek jelentkezését.

2018.02.16

1-10